Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

26.6.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 29-30.6.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v pátek 29.6.2018 od 18:00 do soboty 30.6. cca 14:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

21.6.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 23.6.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v sobotu 23.6.2018 od 9:00 do cca 21:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

24.5.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 25.5.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 25.5.2018 od 14:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.
Ukončení těchto omezení předpokládáme cca od 17:30.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

3.5.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 4.5.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 4.5.2018 od 14:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.
Ukončení těchto omezení předpokládáme cca od 17:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

3.4.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 5.4.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 5.4.2018 od 16:30 do cca 20:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

19.3.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 23.3.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 23.3.2018 od 15:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.
Ukončení těchto omezení předpokládáme cca od 17:30.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

23.2.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 27.2.2018 - 28.2.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 27.2.2018 od 20:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Ukončení tohoto omezení předpokládáme 28.2.2018 cca od 08:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

16.2.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 23.2.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v pátek 23.2.2018 od 14:30 dostupná aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
Opětovné zprovoznění předpokládáme do cca 21:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

9.2.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 9.2.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 9.2.2018 od 15:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.
Ukončení těchto omezení předpokládáme cca od 18:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

24.1.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 24.1.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od soboty 27.1.2018 od 9:00 do neděle 28.1.2018 cca 20:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

9.1.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 13.1.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v sobotu 13.1.2018 od 8:00 do cca 12:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.