Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

18.10.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu a úplná odstávka ve dnech 25. až 28.10.2019

Z provozních důvodů nebude v aplikaci Nahlížení do KN od pátku 25.10.2019 8:15 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí, přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. V neděli 27.10.2019 pak dojde od 18:00 k úplné odstávce aplikace.

Ukončení úplné odstávky předpokládáme v pondělí 28.10.2019 cca 06:00 hodin, plné obnovení provozu v pondělí 28.10.2019 cca 12:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

2.10.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 5.10.2019

Z provozních důvodů nebude v sobotu 5.10.2019 od 8:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Ukončení těchto omezení předpokládáme do cca 18:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

23.8.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 29.8.2019

Z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 29.8.2019 od 16:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Ukončení těchto omezení předpokládáme do cca 18:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

19.8.2019 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace 20.8.2019

Z provozních důvodů dojde v úterý 20.8.2019 od 21:00 do cca 22:00 k úplné odstávce aplikace Nahlížení do KN.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

18.7.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 19.7.2019

Z provozních důvodů nebude v pátek 19.7.2019 od 15:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Ukončení těchto omezení předpokládáme do cca 18:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

17.6.2019 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 21.-23.6.2019

Z provozních důvodů nebude od pátku 21.6.2019 od 17:00 do neděle 23.6.2019 cca 12:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

23.5.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 24.5.2019

Z provozních důvodů nebude v pátek 24.5.2019 od 15:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Ukončení těchto omezení předpokládáme do cca 18:30 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

11.4.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 12.4.-14.4.2019

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od pátku 12.4.2019 14:30 do neděle 14.4.2019 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

15.3.2019 - Nefunkční přechod z grafické do textové části

Aktualizace 15.3.2019 21:00 - závada byla odstraněna, přechod z grafické části je funkční

Vážení uživatelé, z provozních důvodů není v současné době funkční přechod z grafické do textové části aplikace (tlačítko "KN"). Na odstranění závady intenzivně pracujeme.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

14.3.2019 - Výpadky aplikace

Vážení uživatelé, z důvodu technologických prací omluvte výpadky aplikace a delší odezvy, které se mohou vyskystovat cca od 14.3.2019 19:00 do 15.3.2019 06:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

4.3.2019 - Nedostupnost souborů ZPMZ

Vážení uživatelé, z provozních důvodů není v současné době dostupné stahování dokumentů ZPMZ. Obnovení přístupu k dokumentům ZPMZ očekáváme v ranních hodinách úterý 5.3.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

22.2.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 1.3.-3.3.2019

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od pátku 1.3.2019 14:00 do neděle 3.3.2019 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

31.1.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 1.2.2019

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 1.2.2019 od 15:00 do cca 16:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.