Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

16.2.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 23.2.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v pátek 23.2.2018 od 14:30 dostupná aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
Opětovné zprovoznění předpokládáme do cca 21:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

9.2.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 9.2.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 9.2.2018 od 15:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.
Ukončení těchto omezení předpokládáme cca od 18:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

24.1.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 24.1.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od soboty 27.1.2018 od 9:00 do neděle 28.1.2018 cca 20:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

9.1.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 13.1.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v sobotu 13.1.2018 od 8:00 do cca 12:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

29.11.2017 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 1. a 2.12.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 1.12.2017 od 14:15 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.
Ukončení těchto omezení předpokládáme v sobotu 2.12.2017 cca od 21:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

2.11.2017 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 2.11.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 2.10.2017 od 16:30 do cca 21:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

V neděli 29.10.2017 od 02:00 do 05:00 hodin dojde k částečné odstávce platebního portálu. V tuto dobu nebude dostupná online platba u následujících tří bank (Moneta Money bank, Fio banka a Sberbanka). Ostatních funkcí platebního portálu se odstávka nedotkne.

10.10.2017 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 12.10.2017

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 12.10.2017 od 16:00 do cca 22:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

27.9.2017 - Upozornění uživatelům dat RÚIAN

Od 30.11.2017 dojde k úpravě struktury souborů adresních míst RÚIAN ve formátu CSV, které jsou dostupné na stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx. Bližší informace naleznete v novinkách na stránce Výměnného formátu RÚIAN.